Формула 1 - статистика от 1950 г. до днес .
English  Deutsch  Italiano  Русский    
Преглед 
Водачи
Отбори
Отсечки
резултати 
статистика 
събития 
търсене 
импресум 


HotelSoftware für Hotels, Pensionen und Privatzimmern

Alberto Ascari

преглед | сравнение на пилотите от отбора | кариера
странаИталия
дата на раждане1918-07-13
място на ражданеMilano
дата на смъртта1955-05-26
участия34
победи13
първа стартова позиция14
точки бруто140.65
точки нето107.65
световни първенства2 (1952 1953 )
изображение: 1953:
галерия
Multiple Translation Services


FALK-DEBUG:
db_default:FALK
db_switch: prog: f1stat, type=m, sub:"", ro: 0
prog="f1stat": Connect to MySQL Database on /clx/sys/fifo/mysql.sock...
db_default:FALK
login:, bid:
No Cookie
db_default:FALK
Jetzt: 1550664579
Cache: 
Anfangszeit: 1550664579.5931
MP LOGGED_IN:
PHP_SELF::/pregled/litze/Ascari SCRIPT_URL:/pregled/litze/Ascari
URL:pregled:5:
URL:litze:1:
URL:Ascari::
### URL: //pregled/litze index: 2 Skript: "Uebersicht/Personen_Firmen.php" Header: "Uebersicht/Personen_Firmen_h.php" 
SELBST_URL://pregled/litze
Produkt:
select vorname, nachname, tmp_wms, f1_Person.aktiv is not null as akt, f1_Person.land, geb_ort.name as geb_ort_name, s_ort.name as s_ort_name, gebjahr, gebmonat, gebtag, sjahr, smonat, stag, Land_bg.name as landname from f1_Person left join f1_Ort as geb_ort on geb_ort.f1_Ort = f1_Person.gebort left join f1_Ort as s_ort on s_ort.f1_Ort = f1_Person.sort left join Land_bg on id=f1_Person.land where f1_Person = 1; -- 0.507 ms
Cache Ablauf:
Produkt:
Преглед
Person:1
select count(*) as t, sum(punkte) as psum, sum(wmpunkte) as wmsum from f1_Rennergebnis where f1_Person = 1
select f1_Saison from f1_InSaison where wer=1 and tmp_wmpos=1 order by f1_Saison; -- 0.149 ms
select max(prio) as p, f1_Bild.f1_Bild, x, y, ((nachbearbeiten is not null) or (spaeter is not null)) as n, copyright, inhaber from f1_AufBild left join f1_Bild using(f1_Bild) where f1_AufBild.typ="p" and f1_AufBild.wert="1" and f1_Bild.copyright <= 0 group by f1_AufBild.f1_Bild order by p desc, qualitaet desc, spektakulaer desc, x desc limit 5; -- 2.039 ms