Формула 1 - статистика от 1950 г. до днес .
English  Deutsch  Italiano  Русский    
Преглед 
Резултати 
Статистика 
Събития 
Търсене 
Импресум 


HotelSoftware für Hotels, Pensionen und Privatzimmern

търсене по събитие

тип:
@@f1_driver-s@:напр.: "Lauda" или "Schumi, Hakkinen" или "Gerhard Berger" или "Prost, Senna" (ако са посочени няколко пилота се показват само събития със ВСИЧКИ пилоти)
@@f1_Saison-en@:напр. "1985" или "78" или "1982-1988" или "68-72"

С тази функция можете да търсите определени събития; например за да бъдат показани всички грешки по време на пилотиране през 80-те години, изберете категорията "грешки по време на пилотиране", оставете полето на пилота празно и напишете в полето на сезона "80-89" . За да се покаж

Няма пренции за пълнота на данните, особено в по-ранните години не са били отразявани всички резултати.

Multiple Translation Services


FALK-DEBUG:
db_default:FALK
db_switch: prog: f1stat, type=m, sub:"", ro: 0
prog="f1stat": Connect to MySQL Database on /clx/sys/fifo/mysql.sock...
db_default:FALK
login:, bid:
No Cookie
db_default:FALK
Jetzt: 1560945628
Cache: 
Anfangszeit: 1560945628.7984
MP LOGGED_IN:
PHP_SELF::/sabitiya SCRIPT_URL:/sabitiya
URL:sabitiya:11:
### URL: //sabitiya index: 2 Skript: "Ereignisse.php" Header: "Ereignisse_h.php" 
Събития
select id, name, lang, url from f1_Ereigniskat_bg where suchen > 0 order by suchen; -- 0.403 ms
Kat: