Формула 1 - статистика от 1950 г. до днес .
English  Deutsch  Italiano  Русский    
Преглед 
Резултати 
Статистика 
Събития 
Търсене 
Импресум 


Hotelsoftware for hotels, guesthouses and BnB

търсене по събитие

тип:
@@f1_driver-s@:напр.: "Lauda" или "Schumi, Hakkinen" или "Gerhard Berger" или "Prost, Senna" (ако са посочени няколко пилота се показват само събития със ВСИЧКИ пилоти)
@@f1_Saison-en@:напр. "1985" или "78" или "1982-1988" или "68-72"

С тази функция можете да търсите определени събития; например за да бъдат показани всички грешки по време на пилотиране през 80-те години, изберете категорията "грешки по време на пилотиране", оставете полето на пилота празно и напишете в полето на сезона "80-89" . За да се покаж

Няма пренции за пълнота на данните, особено в по-ранните години не са били отразявани всички резултати.

Multiple Translation Services