Формула 1 - статистика от 1950 г. до днес .
English  Deutsch  Italiano  Русский    
Преглед 
Резултати 
Статистика 
Пилоти
Отбори
Сезони
Колега от отбори
Регламент
Серии
Дупки в кариерата
Шампионски места
Възраст
Време
Събития 
Търсене 
Импресум 


HotelSoftware für Hotels, Pensionen und Privatzimmern

Mike Thackwell

преглед | сравнение на пилотите от отбора | кариера

Mike Thackwell в сравнение със съотборниците

сезонотборколега от отбора#най-добра позицияточкипобедиброй първи позициипоз.квалификациянбосравнит. точкисравнит. точки/#
1980Arrows2 колега от отбори1 0 0       0 0.000
Tyrrell2 70 0     2 1 -3 -1.500
1984RAMPhilippe Alliot1 100 0    1 1 1 -2 -2.000
TyrrellStefan Johansson1 0 0     1 1 -2 -2.000
2345-70 00 00 0011303-7-1.400

Отбелязаните колонки съдържат стойностите на съответния съотборник.

сравнит. точки (точки за сравнение):
По-добра/по-лоша квалификация от съот


други пилоти...
Multiple Translation Services


FALK-DEBUG:
db_default:FALK
db_switch: prog: f1stat, type=m, sub:"", ro: 0
prog="f1stat": Connect to MySQL Database on /clx/sys/fifo/mysql.sock...
db_default:FALK
login:, bid:
No Cookie
db_default:FALK
Jetzt: 1553476817
Cache: 
Anfangszeit: 1553476817.1056
MP LOGGED_IN:
PHP_SELF::/statistika/kolega-ot-otbori/MThackwell SCRIPT_URL:/statistika/kolega-ot-otbori/MThackwell
URL:statistika:7:
URL:kolega-ot-otbori:4:
URL:MThackwell::
### URL: //statistika/kolega-ot-otbori index: 2 Skript: "Statistik/Teamkollegen.php" Header: "Statistik/Teamkollegen_h.php" 
select vorname, nachname, tmp_wms, f1_Person.aktiv is not null as akt, f1_Person.land, geb_ort.name as geb_ort_name, s_ort.name as s_ort_name, gebjahr, gebmonat, gebtag, sjahr, smonat, stag, Land_bg.name as landname from f1_Person left join f1_Ort as geb_ort on geb_ort.f1_Ort = f1_Person.gebort left join f1_Ort as s_ort on s_ort.f1_Ort = f1_Person.sort left join Land_bg on id=f1_Person.land where f1_Person = 724; -- 0.704 ms
select f1_Rennen.f1_Rennen, f1_Saison, tmp_team, q, ((q>0)*q + (q<=0)*999) as qv, k, ((k>0)*k + (k<=0)*999) as kv, tmp_spos, ((tmp_spos>0)*tmp_spos + (tmp_spos<=0)*999) as tmp_sposv, punkte, wmpunkte from f1_Rennergebnis left join f1_Rennen using (f1_Rennen) where f1_Person = 724 and ausgang != 2 order by f1_Rennen; -- 0.661 ms
Saison:1980
Person:JMass, Anzahl:2
Qualpos:999, Teamkollege:14/999
 VP:0
Rennpos:999, Teamkollege:999/999
 VP:0
Srundpos:999, Teamkollege:15/999
Nach Rennen:339 VP:0
Qualpos:24, Teamkollege:15/20
 VP:-1
Rennpos:999, Teamkollege:7/999
 VP:-1
Srundpos:999, Teamkollege:11/999
Nach Rennen:341 VP:-1
Qualpos:999, Teamkollege:21/22
 VP:-2
Rennpos:999, Teamkollege:999/999
 VP:-2
Srundpos:999, Teamkollege:22/24
Nach Rennen:342 VP:-3
Saison:1984
Person:PAlliot, Anzahl:1
Qualpos:25, Teamkollege:26/26
 VP:1
Rennpos:999, Teamkollege:10/10
 VP:-1
Srundpos:25, Teamkollege:24/24
Nach Rennen:395 VP:-2
Person:SJohansson, Anzahl:1
Qualpos:999, Teamkollege:26/26
 VP:-1
Rennpos:999, Teamkollege:999/999
 VP:-1
Srundpos:999, Teamkollege:22/22
Nach Rennen:399 VP:-2
update f1_Person set tmp_vp=-7 where f1_Person = 724; -- 0.160 ms
Статистика